DISCLAIMER

De redactie van BLOW.nl doet haar uiterste best om de informatie zo volledig en nauwkeurig mogelijk samen te stellen en te onderhouden, maar staat niet in voor de medische correctheid, volledigheid en actualiteit van de informatie op de website. De informatie op BLOW.nl is uitsluitend bedoeld voor informatieve doeleinden. De inhoud is niet bedoeld ter vervanging van professioneel medisch advies bij klachten of ter voorkoming daarvan. Het gebruik van informatie op de website en eventuele beslissingen die men op basis van die informatie neemt, is voor eigen verantwoordelijkheid. BLOW.nl is niet aansprakelijk voor eventuele schade of gevolgen die voortvloeien uit de verstrekte informatie. Het is niet toegestaan auteursrechtelijk beschermde werken of andere in onze website opgeslagen informatie openbaar te maken of te verveelvoudigen zonder schriftelijke toestemming van BLOW.nl.