Privacy statement BLOW

Uw gegevens

BLOW bewaart alleen gegevens na aanmelding en dit betreft alleen uw emailadres. BLOW
bewaart en verwerkt deze door u, geheel op vrijwillige basis, aangeleverde in
overeenstemming met de Wet Bescherming Persoonsgegevens.

Beveiliging en opslag van gegevens

Gegevens worden opgeslagen in een beveiligde database van BLOW. Uw gegevens worden
met optimale zorg en respect voor de privacy eisen behandeld. BLOW neemt technische en
organisatorische maatregelen om een hoog beveiligingsniveau te garanderen. BLOW bewaart
uw gegevens voor de wettelijke bewaartermijn van maximaal 15 jaar. Daarna worden deze
gegevens vernietigd. Uw gegevens worden niet langer bewaard, in een vorm die het mogelijk
maakt u te identificeren, dan noodzakelijk is voor de doeleinden van het gebruik.

Gebruik van gegevens

Voor het verzenden van nieuwsbrieven en andere berichten over BLOW.

Uw rechten

Indien uw gegevens onjuist of onvolledig zijn, dan wel voor de genoemde doeleinden
bovenmatig of niet ter zake dienend zijn, kunt u BLOW verzoeken uw gegevens te
verbeteren, te verwijderen of af te schermen.
Indien u bezwaar maakt tegen gebruik van uw gegevens zal BLOW dit gebruik terstond
staken. Ook kunt u te allen tijde de gegevens die van u zijn opgeslagen opvragen.

Wijziging privacy statement

Dit privacy statement kan door BLOW worden gewijzigd. Op de website van BLOW staat
altijd de laatste versie van dit privacy statement.